تهران - خیابان صابونچی - نبش خرمشهر - پلاک 109 - واحد ۱

مطالبه طلب از متوفی

یکی از مواردی که هنگام فوت یک شخص پیش می‌آید، پرداختن به بدهی ‌ها و طلب ‌های متوفی است. متوفی، نباید هیچ گونه بدهی به کسی داشته باشد. بنابراین، از محل ماترک شخص، باید تمامی بدهی ‌های او پرداخت شود. برای آگاهی از موضوعات مربوط به مطالبه طلب از متوفی، این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید. ما در ادامه به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت که دیدگاه روشن‌ تری از مسئله مطالبه طلب از متوفی به شما خواهد داد. لازم به ذکر است که هزینه کفن و دفن متوفی، باید از محل ماترک او پرداخت شود و سپس به مواردی مانند مطالبه طلب از متوفی پرداخته می‌شود. در صورتی که به مشاوره تخصصی نیاز دارید با وکیل ارث عدلدانو تماس بگیرید.

مطالبه طلب از متوفی

طلب‌ های متوفی و موضوع ارثیه

اولین موضوعی که پس از فوت شخص باید به آن رسیدگی شود، مسئله بدهی‌ های متوفی می‌باشد. در اینجا باید ورثه به طور کتبی اعلام کنند، که ترکه را قبول و یا رد می‌کنند. قبول ترکه، به این معنا است که تمامی اموال را می‌پذیرند و در ادامه، مسئولیت خواهند داشت تا تمامی بدهی‌ های متوفی را بپردازند. حتی اگر بدهی‌ های متوفی بیش از دارایی مثبت او باشد، باز هم ورثه ‌ای که ترکه را قبول می‌کند عهده دار پرداخت کامل بدهی متوفی می‌باشد؛ مگر ثابت کند که ترکه کفاف دیون را نمی‌دهد. اما اگر ترکه را قبول نکنند، در ابتدا تمامی بدهی‌ های متوفی با مطالبه دیون متوفی پرداخت خواهد شد، سپس مابقی اموال در میان ورثه تقسیم خواهد شد.

طبق قانون، ورثه به هیچ وجه نمی‌توانند نسبت به فروش اموال متوفی اقدام کنند مگر این که پیش از آن، تمامی بدهی ‌های متوفی را به طور کامل پرداخت کرده باشند. بعد از مطالبه طلب از متوفی، هر یک از وراث، مسئول پرداخت بدهی متوفی به نسبت سهم‌الارث خود هستند. همچنین وراث، مجبور نیستند که چیزی غیر از اموال ترکه را به طلبکاران، در محل مطالبه دیون متوفی پرداخت کنند.

موضوع ماترک و طلب ‌های متوفی

به طور کلی ماترک به تمامی اموالی گفته می‌شود که شخص متوفی از خود بر جای می‌گذارد. این اموال می‌تواند اموال منقول و یا اموال غیر منقول باشد. به طور کلی به اموالی منقول گفته می‌شود که قابلیت جا به جایی دارند؛ برای مثال ماشین متوفی منقول به حساب می‌آید. اما اموالی که قابلیت جا به جایی ندارند، مثل زمین و یا محل اقامت، جزء اموال غیر منقول محسوب می‌شوند. مجموعه این اموال، به علاوه طلب‌ هایی که متوفی از دیگران دارد، جزء دارایی ‌های مثبت او است. بدهی ‌های متوفی، جزء دارایی‌ های منفی به حساب می‌ آیند و باید بلافاصله بعد از موضوع انحصار وراثت، نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام نمود. دو نوع بدهی را می‌توان برای متوفی در نظر گرفت که اولی بدهی مؤجل و دومی بدهی حال می‌باشد. مطالبه طلب از متوفی، هر دوی این طلب‌ ها را شامل می‌شود. بدهی مؤجل، یعنی نوعی بدهی که پرداخت آن شامل مدت زمان و سررسید خاصی می‌باشد، اما بدهی حال، یعنی نوعی بدهی که باید به صورت فوری پرداخت گردد.

 

در این قسمت، با ذکر یک مثال تلاش می‌کنیم تا موضوع وراثت و طلب‌ ها را روشن کنیم. همان طور که میدانید، مهریه نوعی بدهی برای شوهر به حساب می‌آید؛ بنابراین در این مثال از موضوع مهریه استفاده خواهیم کرد. فرض کنید که شوهر فوت کرده است و پدر و مادر وی در قید حیات می‌باشند. در چنین حالتی، پدر و مادر نیز جزء ورثه به حساب می‌آیند. در صورتی که پدر و مادر متوفی، ترکه را به شکل مطلق قبول نمایند، مسئول پرداخت تمامی بدهی‌ های شوهر از جمله مهریه همسر او هستند. بنابراین اگر مهریه زن بیشتر از مقدار ترکه باشد، پدر و مادر مسئول هستند تا آن را به طور کامل پرداخت نمایند، مگر اینکه ثابت کنند ترکه برای پرداخت کامل مهریه کافی نیست. البته زمانی که ورثه متعدد هستند، این امکان وجود دارد که مسئولیت ترکه را قبول نکنند و در حقیقت همگی می‌توانند ترکه را رد کنند. برای این کار، یعنی رد ترکه، هر یک از وراث وظیفه دارند تا یک ماه پس از اطلاع از فوت متوفی، برای اظهار شفاهی و یا کتبی رد ترکه به دادگاه رسیدگی کننده مراجعه نمایند. اگر این مسئله صورت نگیرد، در حکم قبول ترکه به طور کامل می‌باشد. پس دانستید که مطالبه طلب از متوفی در این شیوه به چه صورت انجام می‌شود.

موضوع ماترک

 

پرداخت طلب متوفی و درخواست انحصار وراثت

هر یک از طلبکاران متوفی، می‌توانند در دادگاه و به واسطه یک وکیل اقدام به دادخواست مطالبه طلب از متوفی کنند. پس از پرداخت بدهی‌ های فرد، وراث می‌توانند اقدام به انحصار وراثت کنند که برای این کار باید به مراجع ذی صلاح مراجعه کنند و درخواست خود را مطرح نمایند. در ادامه به برخی از مدارک برای دریافت گواهی انحصار وراثت اشاره می‌کنیم:

استشهادیه، شامل امضای تمامی شهود و همچنین شناسنامه و کارت ملی تمامی وارثین، شناسنامه و مشخصات فردی که تقاضای انحصار وراثت را مطرح می‌نماید و به علاوه شناسنامه و کارت ملی و گواهی فوت شخص فوت شده.

پرداخت طلب متوفی و درخواست انحصار وراثت

روش ارسال دادخواست برای مطالبه طلب از متوفی

برای انجام مطالبه طلب، ابتدا مدارک لازم به وکیل مطالبه طلب از متوفی ارائه می‌شود تا دادخواستی تنظیم گردد. پس از آن که مرجع قضایی مدارک و اسناد را مورد تایید قرار داد، در ادامه با هزینه ‌ای که توسط طلبکار پرداخت می‌شود، در یک روزنامه محلی موضوع مربوطه منتشر خواهد شد. در صورتی که این مسئله بعد از گذشت یک ماه هیچ گونه معترضی نداشته باشد، قاضی پرونده، بدون دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت را صادر خواهد کرد. همان طور که میدانید، گواهی انحصار وراثت در واقع تاییدیه ‌ای حقوقی است که نشان می‌دهد وراث شخص متوفی چه کسانی هستند و هر کدام چه میزان سهم از محل ماترک می‌برند.

مطالبه طلب از متوفی در مورد زوجه

پس از آن که مطالبه طلب از متوفی به اتمام رسید، نوبت به ارثیه زوجه می‌رسد. در گذشته این طور بود که زوجه فقط از اموال منقول متوفی ارث می‌برد و اموال غیر منقول او مانند املاک، هیچ گونه حقی برای زوجه ایجاد نمی‌کرد. اما امروزه، این قانون تغییر کرده است و تمامی اموال، اعم از اموال منقول و غیر منقول، مشمول ارثیه برای زوجه می‌شود، البته با رعایت این شرط که زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث ببرد و نه از اصل آن‌ها. لازم به ذکر است که اگر زن حامله باشد و پس از فوت همسر فارغ شود، اگر این فرزند زنده به دنیا بیاید از متوفی ارث می‌برد. بنابراین در چنین مواردی باید تا زمانی که وضعیت جنین مشخص شود صبر کرد و سپس دادگاه نظر خود را اعلام خواهد نمود.

موضوع مهریه در مسئله مطالبه طلب از متوفی

یکی از مهم ‌ترین مسائلی که پس از فوت مرد پیش می‌آید، موضوع مهریه می‌باشد. مهریه را می‌توان مانند تمامی دیگر بدهی‌ها قابل مطالبه از متوفی دانست، زیرا به محض آن که خطبه عقد جاری می‌شود، زوجه مستحق مهریه خود است و هر زمانی که بخواهد می‌تواند آن را تقاضا نماید. پس از مرگ شوهر نیز، فرصت آن فراهم است که مهریه زن همانند دیگر بدهی‌ های متوفی پرداخت شود. لازم به ذکر است که اگر زوجه نیز فوت کند، وارثین زوجه حق دارند مهریه را طلب کنند. به طور کلی، تمامی بدهی‌ های متوفی اعم از بدهی‌ های بانک و غیره، باید از محل اموال او یا همان ماترک پرداخت شود.

موضوع مهریه در مسئله مطالبه طلب از متوفی

آیا ورثه می‌توانند طلب متوفی را مطالبه کنند؟

بله، ورثه پس از مرگ متوفی به صورت قهری مالک اموال و جانشین او هستند و این توانایی را دارند که برای طلب ‌های او اقدام کنند. بنابراین، این طلب‌ها نیز جزء اموال و دارایی متوفی به حساب می‌آیند. در واقع، لازم است تا برای تعیین تکلیف تمامی دارایی متوفی، ورثه از طریق مطالبه دیون متوفی و دریافت مشاوره مطالبه طلب از متوفی، اقدام برای دریافت طلب ‌های او کنند.

مشاوره مطالبه طلب از متوفی

در این مطلب، اطلاعات کاملی در خصوص مطالبه طلب از متوفی به دست آوردید. دانستید که چگونه می‌توان پس از فوت شخص، طلب خود را دریافت کنید. اطلاعاتی که در این مطلب به دست آوردید، می‌تواند کمک شایانی به شما کند. اما بد نیست قبل از طرح شکایت از یک فرد ماهر و توانا که آگاهی کاملی در این زمینه دارد، مشاوره حقوقی دریافت کنید. مشاوره مطالبه طلب از متوفی می‌تواند اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهد که به پیروزی شما در دادگاه کمک کند.

مشاوره

 

وکیل مطالبه طلب از متوفی

به خوبی می‌دانید که پیگیری کارهای حقوقی و بررسی پرونده‌ها در دادگاه‌ها، تا چه میزان پیچیده است. مطالبه طلب از متوفی جزء پرونده‌ هایی است که به سادگی نمی‌توان از عهده آن برآمد. اگر در پی گرفتن حق و طلب خود هستید، باید از روش‌ های اصولی این کار وارد شوید. طرح شکایت در دادگاه و پیگیری، بدون علم، نمی‌تواند دست آوردی برایتان داشته باشد. شما باید در این راه، از افرادی استفاده کنید که علم و مهارت کافی در خصوص مسائل حقوقی مطالبه طلب از متوفی را دارند.

بهترین راه پیشنهادی ما به شما، کمک گرفتن از یک وکیل زبده و توانا است. هیچ کسی در این راه مانند وکیل مطالبه طلب از متوفی، نمی‌تواند برای شما و پرونده‌تان مفید واقع شود. البته، در انتخاب وکیل باید دقت کنید و از وکلایی استفاده کنید که به صورت تخصصی بر روی پرونده‌ های این چنینی کار می‌کنند.

بهترین وکیل مطالبه طلب از متوفی

دانستید که وجود وکیل، چگونه می‌تواند به شما برای پیروزی در پرونده ‌های مطالبه طلب از متوفی کمک کند. با توجه به حساسیت و دشواری ‌های پرونده، باید به دنبال بهترین وکیل برای این کار بگردید. در این قسمت، برخی از مهم ‌ترین ویژگی‌ها و شاخصه ‌هایی که یک وکیل مطالبه طلب از متوفی باید داشته باشد، برایتان آورده ‌ایم.

نگارش متن شکایت به ‌صورت واضح و روشن، استفاده از کلمات و جملاتی با بار حقوقی بالا در زمان تنظیم شکایت نامه، دارا بودن اطلاعات تخصصی در زمینه مطالبه طلب از متوفی و سابقه کار زیاد و داشتن پرونده ‌های موفقیت آمیز در این زمینه، مهم ‌ترین ویژگی ‌هایی است که باید یک وکیل داشته باشد. البته برخی از ویژگی ‌های شخصیتی نیز که یک وکیل دارد، در انتخاب یا عدم انتخاب او بی تاثیر نیست. شما می‌توانید بهترین وکیل مطالبه طلب از متوفی را از گروه حقوقی عدل دانو بخواهید. مجموعه حقوقی عدل دانو، با داشتن سابقه طولانی در پرونده ‌های حقوقی این چنینی، بهترین راهنما برایتان خواهد بود. وکلای ما کار بررسی و مطالعه پرونده‌تان را در کم ترین زمان ممکن انجام خواهند داد. این کار باعث می‌شود شما در کم ترین زمان به حق خود برسید.

بهترین وکیل مطالبه طلب از متوفی

نتیجه گیری

در این مطلب، کارشناسان مجموعه حقوقی عدل دانو، به معرفی یکی از مهم ‌ترین مسائل حقوقی رایج در کشور پرداختند. شاید برای برخی این سوال مطرح شود که آیا پس از فوت شخص بدهکار، باز هم می‌توان طلب خود را پس گرفت؟ مطالبه طلب از متوفی دقیقا در همین خصوص ارائه شده است. شاید گمان کنید که این مسئله، پرونده‌ های دعاوی زیادی در دادگاه ندارد. باید بگوییم، مطالبه طلب از متوفی جزء چند مسئله حقوقی مهم در دادگاه‌ها است که به خاطر شکایت‌ های زیاد متقاضیان، اهمیت بالایی در بین وکلا پیدا کرده است. هر آن چه در خصوص مطالبه طلب از متوفی نیاز بود را در این مطلب به دست آوردید و شناختید. اگر قصد پیگیری پرونده در این زمینه را دارید، می‌توانید روی کمک گروه حقوقی عدل دانو و وکلای با تجربه ما حساب کنید. وکلای موسسه حقوقی عدل دانو، می‌توانند در این زمینه به شما کمک کنند تا با دست پر از دادگاه خارج شوید.

5/5 - (1 امتیاز)
سوال یا دیدگاهتان را مطرح کنید

اطلاعات تماس شما نمایش داده نخواهد شد و صرفا جهت اطلاع رسانی‌های بعدی است.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.